SOPPARIKURSSIT

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoite

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta.Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kuntoutujan perheen jäsenet tai muu läheinen voi osallistua sairausryhmäkohtaisen kurssin omaisten jaksolle heille laaditun ohjelman mukaisesti. Perhekurssit tukevat perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti.

ADHD

 

ADHD-liitto järjestää kursseja perheille, nuorille ja aikuisille. Jokaiselle kuntoutujaryhmälle suunnitellaan oma tavoitteellinen kurssiohjelma. Tarkempia tietoja eri kurssien sisällöistä, kohderyhmistä ja kurssiajankohdista löydät kurssikuvauksista.

HUOM!

Sopeutumisvalmennuskursseille hakemiseen liittyy monia seikkoja, jotka on hyvä tietää etukäteen. Lue hakuohjeet ennen hakulomakkeiden täyttämistä, niin osaat laittaa oikeat liitteet lomakkeen mukana ja varmistat näin, että hakemuksesi on tarpeellisilla tiedoilla varustettu.

 

ADHD-LIITON KURSSIT

KELAn KURSSIT

 

Vinkki: KELAn sopeutumisvalmennuskursseja etsiessä tarvitsee kirjoittaa vain hakusana ylläolevan linkin takaa avautuvan lomakkeen "SANAHAKU"-kenttään, esim. ADHD. HUOM! vain yksi hakusana kerrallaan.

 

AUTISMI, ASPERGERIN SYNDROOMA

 

Autismi- ja Aspergerliitto tiedottaa sopeutumisvalmennustoiminnasta. Liitto ei järjestä sopeutumisvalmennusta, mutta toimii yhteistyössä toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Alla olevasta linkistä pääsee kurssitarjontaan.

 

KELAn KURSSIT

 

Vinkki: KELAn sopeutumisvalmennuskursseja etsiessä tarvitsee kirjoittaa vain hakusana ylläolevan linkin takaa avautuvan lomakkeen "SANAHAKU"-kenttään, esim. AUTISMI (tai  ASPERGER). HUOM! vain yksi hakusana kerrallaan.

KEHITYKSELLINEN KIELIHÄIRIÖ

 

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja perheille, joiden lapsella tai nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Sopeutumisvalmennus on lakeihin perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, keinoja arkiselviytymiseen ja vertaistukea. Kursseilla toimitaan asiantuntijoiden ohjaamissa pienryhmissä.

 

AIVOLIITON KURSSIT

KELAn KURSSIT

 

Vinkki: KELAn sopeutumisvalmennuskursseja etsiessä tarvitsee kirjoittaa vain hakusana ylläolevan linkin takaa avautuvan lomakkeen "SANAHAKU"-kenttään, esim. KIELELLINEN tai  DYSFASIA. HUOM! vain yksi hakusana kerrallaan.