Sopeutumisvalmennuskurssit, Tuetut lomat, SOLUKO-lomat

Sopeutumisvalmennuskurssit

 

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta.Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kuntoutujan perheen jäsenet tai muu läheinen voi osallistua sairausryhmäkohtaisen kurssin omaisten jaksolle heille laaditun ohjelman mukaisesti. Perhekurssit tukevat perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti.

SOPPARIKURSSIT

Tuetut lomat

 

ADHD-, Autismi- ja asperger- sekä Aivoliiton järjestävät yhdessä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry kanssa lomia, joissa yhdistyvät vertaistuki ja virkistys.

TUETUT LOMAT

SOLUKO-lomat

 

Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisäämään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa.

SOLUKO-lomat